Kulturplan och allaktivitetshall i fokus på regionala utvecklingsnämnden

Under årets och mandatperiodens sista sammanträde i regionala utvecklingsnämnden diskuterades kulturens inriktningar och prioriteringar under perioden 2024–2027 samt att beslut togs om att medfinansiera en allaktivitetshall i Krokom.

Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram ett förslag till ny regional kulturplan som nu skickas ut på remiss till länets kommuner, berörda myndigheter och andra utpekade intressenter. Arbetet har pågått sedan våren 2021 och har skett genom samråd, dialoger och aktiviteter med kommunerna, länets regionala kulturverksamheter samt företrädare för civilsamhälle och professionella kulturskapare.

Den nya kulturplanen lyfter fram tre viktiga fokusområden i nationella minoriteters och urfolket samernas kultur och språk, de professionella kulturskaparnas villkor och kulturella och kreativa branscher och tillgänglighet och delaktighet i hela länet. Den senare inkluderar ett stort fokus på att utifrån barnkonventionen stärka barns och ungas rätt till ett rikt kulturliv.

– Kultur ska vara en självklar del i ungas vardag, såväl i skolan som på fritiden. Vi behöver skapa fler möjligheter till upplevelser av kultur och eget skapande och även göra barn och unga delaktiga och få inflytande i kulturlivet, säger Elise Ryder Wikén, regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Kulturplanen kommer att vara ute på remiss under första kvartalet 2023, för att sedan omarbetas under sommaren. Den fastställs sedan av regionfullmäktige under hösten 2023.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade också att bevilja medfinansiering av en allaktivitetshall i Krokom. Det är Dvärsätt IF som tillsammans med fem andra föreningar i Krokoms kommun bygga en allaktivitetshall i form av en så kallad air dome – en uppblåsbar konstruktion som snabbt kan anpassas för en mängd olika aktiviteter.

– Att möjliggöra för olika typer av idrottsutövning bidrar till inte bara till en hållbar utveckling utan är även en viktig komponent i arbetet för ökad jämställdhet, integration och folkhälsa. Det känns oerhört fint att få bidra till detta under mitt sista sammanträde som ordförande. säger Elise Ryder Wikén.

Beslutet innebär att Region Jämtland Härjedalen bidrar med 20% medfinansiering, dock maximalt 5 000 000 kronor.

För mer information:
Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04


Text: Sara Nilsson