Lägesrapport 20-03-06 corona/covid 19

Aktuell statistik:
Antal provtagna t.o.m idag: 24
Antal verifierat smittade: 0
Var körs analysen: KS, Stockholm
Provsvarstid: drygt ett dygn

Besöksrestriktioner
Även om vi ännu inte har några fall av covid 19 så har vi flera fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Båda dessa sjukdomar kan vara mycket besvärliga för våra patienter och ökar dessutom trycket på vården. Vi har därför beslutat om restriktivitet när det gäller besök till våra vårdavdelningar.

Smittad person som befunnit sig i Järpen
En person som senare visat sig vara smittad med coronaviruset har befunnit sig i Järpen för en skidtävling. De som haft nära kontakter med den personen har redan blivit smittspårade och kontaktade. Smittskyddsenheten har också varit i kontakt med tävlingsarrangören och med ansvariga för den skolbyggnad där de berörda åkarna inkvarterades. Svenska Skidförbundet har informerat via sina kanaler.

Vid misstänkt smitta
Den som varit i något av de områden där smittspridning sker, eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad, ska ringa 1177 för rådgivning vid symptom på förkylning/influensa.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Mediekontakt:
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström