Lägesrapport 20-03-09 corona/covid 19

Aktuell statistik:

Antal provtagna t.o.m idag: Totalt 25 på morgonen, 13 till på gång.
Antal verifierat smittade: 0
Var körs analysen: KS, Stockholm
Provsvarstid: ca två dygn

Analys av prover för corona/covid 19

Förberedelse för att analysera proverna på plats i Östersund pågår för fullt. Nu vid detta utskick är det inte igång, så de prover som tas nu skickas till Stockholm för analys. Vi räknar med att analyser i eget lab är igång senast under morgondagen.

Vid misstänkt smitta

Den som varit i något av de områden där smittspridning sker, eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad, ska ringa 1177 för rådgivning vid symptom på förkylning/influensa.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner

Även om vi ännu inte har några fall av covid 19 så har vi flera fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Båda dessa sjukdomar kan vara mycket besvärliga för våra patienter och ökar dessutom trycket på vården. Vi har därför infört restriktivitet när det gäller besök till våra vårdavdelningar.

Mediekontakt

Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström