Lägesrapport 20-03-10 corona/covid 19

Aktuell statistik:

Antal provtagna t.o.m förmiddag idag: Cirka 50
Antal verifierat smittade: 0
Var körs analysen: Laboratoriemedicin, Östersunds sjukhus
Provsvarstid: Mindre än ett dygn

Analys av prover i eget lab

Från och med måndag eftermiddag kan alla coronaprover som tas i Jämtland Härjedalen analyseras på hemmaplan i stället för att skickas till Stockholm. Detta tack vare en egen analysfunktion som nu tas i bruk. Därmed förkortas analystiden från ca två dygn till mindre än ett dygn.

Provtagningstält

Nu har vi ett tält uppställt utanför infektionsmottagningen vid Östersunds sjukhus – för att underlätta provtagning av personer med misstanke om att de smittats av coronavirus. Med start på måndagseftermiddagen fanns personal från infektionsmottagningen i tältet för att provta patienter där, i stället för inne på sjukhuset.

Även i Åre kommer ett tält att komma upp i mitten av veckan med möjlighet till provtagning.

All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

Vi fortsätter samtidigt med vår mobila provtagningsenhet som åker ut på hembesök till personer som inte har möjlighet att komma in till sjukhuset.

Vid misstänkt smitta

Den som varit i något av de områden där smittspridning sker, eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad, ska ringa 1177 för rådgivning vid symptom på förkylning/influensa.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner

Även om vi ännu inte har några fall av covid 19 så har vi flera fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Båda dessa sjukdomar kan vara mycket besvärliga för våra patienter och ökar dessutom trycket på vården. Vi har därför infört restriktivitet när det gäller besök till våra vårdavdelningar.

Mediekontakt:

Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström