Lägesrapport 20-03-12 corona/covid 19

Aktuell statistik

Antal provtagna t.o.m förmiddag idag: Cirka 80
Antal verifierat smittade: 8 – varav 3 nya bekräftade fall idag, samtliga utlandssmittade, samtliga i hemmet.
Var körs analysen: Laboratoriemedicin, Östersunds sjukhus
Provsvarstid: ½ rill ett dygn.

Ett tält för en första bedömning av patienter som besöker akutmottagningen

Ett tält ha satts upp vid akutmottagningens entré för att man på måndag kommer att börja göra en första sortering av de patienter som ska in på akutmottagningen. Det sker för att minimera smittspridning av corona utifrån symptom. Detta gäller alla gående patienter, de som kommer till fots, och inte de patienter som kommer med ambulans. Själva sorteringen kommer att ske via akutmottagningens reception. Patienter som ska provtas för misstänkt coronvirus ska besöka provtagningstältet som finns på Köpmangatan 5, vid infektionskliniken.

Vid misstänkt smitta

All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner

Utifrån att vi även har flera fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka – och att dessa sjukdomar kan vara mycket besvärliga för våra patienter och dessutom ökar trycket på vården – har vi fortfarande restriktivitet när det gäller besök till våra vårdavdelningar.

Mediekontakt:

Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström