Lägesrapport 20-03-14 corona/covid 19

Aktuell statistik
Antal provtagnat.o.m förmiddag idag: Cirka 150
Antal verifierat smittade: 14 – varav 3 nya bekräftade fall idag, samtliga utlandssmittade, samtliga i hemmet.
Var körs analysen: Laboratoriemedicin, Östersunds sjukhus
Provsvarstid: ½ till 1 dygn

Lägesrapporter
Söndag den 15 mars kommer ingen lägesrapport om inget extraordinärt inträffar. Nästa ordinarie lägesrapport kommer måndagem den 16 mars.

Smittskyddsläkare
Våra smittskyddsläkare vädjar än en gång till medier att ringa regionens pressansvarige vid frågor. De har en extremt hög arbetsbelastning just nu, och även om de normalt alltid försöker vara tillgängliga för medier så fungerar inte det just nu.

Presskonferenser
Från och med måndag den 16 mars arrangerar vi inga presskonferenser inom regionens verksamheter, om det inte går att göra utomhus eller via digitala kanaler. Beslutet gäller så länge coronapandemin pågår.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner
De besöksrestriktioner som infördes för vårdavdelningar har utökats till att gälla för alla regionens verksamheter.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se