Lägesrapport 20-03-16 corona/covid 19

Aktuell statistik kl 11.00

Antal provtagna: Cirka 210
Antal verifierat smittade: 21 (fortfarande ingen samhällsmitta i länet, och ingen intensivvård)

Dessa siffror fick jag från infektion kl 11.00 idag. Jag har tyvärr inte fått någon nyare siffra för dagens provtagning, då labbet håller på att utbilda fler som analyserar. Det resultatet kommer under kvällen, och infogas i morgondagens lägesrapport.

Från smittskyddsläkare

Samhällssmitta sker i de större städerna, främst i Stockholm. Det är därför extra viktigt att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

Vid misstänkt smitta

All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner

De besöksrestriktioner som infördes för vårdavdelningar har utökats till att gälla för alla regionens verksamheter.

Mediekontakt

Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström