Lägesrapport 20-03-17 corona/covid 19

Aktuell statistik 16.00
Antal provtagna: Drygt 300
Antal verifierat smittade: 22 (fortfarande ingen samhällsmitta i länet, och ingen intensivvård)

Ny tillfällig rutin Folktandvården
Folktandvården använder sig från och med den 18 mars av en tillfällig rutin för besökande, som begränsar tillgängligheten till vårdlokalerna. Det innebär att dörrarna in till mottagningarna är stängda. I vissa fall finns någon som möter och hänvisar utanför, i andra fall kan det vara en skylt med ett telefonnummer att ringa eller en ringklocka. Rutinen kommer att gälla tills annat meddelas, och syftar helt och hållet till att begränsa risken för smittspridning via besökare i tandvårdens lokaler.

Vissa operationer skjuts upp
Ortopeden har skjutit på vissa icke-akuta operationer utifrån att personalen inte räcker till. För hela vården gäller att just nu är många hemma med förkylningssymptom, och de ska de vara, i avvaktan på provsvar om det handlar om coronasmitta.

Oroliga patienter
Det är viktigt att patienter som har planerade tidsbokade besök för behandling eller provtagning kommer till dessa. Om patienter känner oro för att besöka vården på grund av smittrisk är det viktigt att kontakta den mottagning där man har tid för rådgivning.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner
De besöksrestriktioner som infördes för vårdavdelningar har utökats till att gälla för alla regionens verksamheter.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström