Lägesrapport 20-03-19 corona/covid 19

Aktuell statistik:

Antal provtagna: Över 500

Antal verifierat smittade: 27 (fortfarande ingen samhällsmitta i länet, och ingen intensivvård)

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner
De besöksrestriktioner som infördes för vårdavdelningar har utökats till att gälla för alla regionens verksamheter.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström