Lägesrapport 20-03-21 corona/covid 19

Aktuell statistik

Antal provtagna: Cirka 850
Antal laboratorieverifierat smittade: 45 (samhällssmitta i länet, flera rapporter från Åre och enstaka från Östersund)

15 nya fall idag, varav 8 i Åre.

Ingen lägesrapport på söndag

Söndag den 22 skickas ingen lägesrapport ut. Om någon särskild händelse inträffar skickas ett pressmeddelande, annars kommer lägesrapport måndag den 23 mars.

Flera fall av smitta i Åre

Senaste dygnet har 8 fall av covid-19 i Åre konstaterats , där kopplingar bland annat finns till After Ski-besök.

- Via Åre Hälsocentrals arbete med provtagning av misstänkta fall lokalt får vi bättre överblick av den lokala smittspridningen. Ingen av de konstaterade fallen är behov av sjukhusvård utan isoleras i hemmet, säger Micael Widerström, Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

- Efter rapporten igår om ett fall med koppling till After-Ski besök i Åre har vi fått många rapporter från privatpersoner som nyligen varit i Åre och strax efteråt insjuknat med influensaliknande symtom vilket ytterligare kan styrka att det föreligger en samhällsspridning lokalt, fortsätter Micael Widerström.

- Det var ett ansvarsfullt beslut att stänga nattklubbar och After ski-verksamheten i Åre. Jag har samverkat med Länsstyrelsen, Åre kommun och Folkhälsomyndigheten angående läget och de åtgärder som gjorts senaste veckan i Åre samt beslutet om att stänga After-Ski verksamheten, säger Micael Widerström.

Vi följer utvecklingen noga och ytterligare åtgärder kan komma behövas utifrån läget.

- På måndag förmiddag har vi ett inplanerat möte med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen där vi gör en ny bedömning av läget, avslutar Micael Widerström.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner
Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Mediekontakt
Maria Stenquist
Tfn: 072-733 37 51
E-post: maria.stenquist@regionjh.se

Text: Maria Stenquist