Lägesrapport 20-03-23 corona/covid 19

Aktuell statistik:

Antal provtagna: Cirka 950

Antal verifierat smittade: 56

Antal under sjukhusvård: 2 patienter, ingen på IVA.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner
Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström