Lägesrapport 20-03-24 corona/covid 19

Aktuell statistik

Antal provtagna: 1028

Antal verifierat smittade: 59

Antal under sjukhusvård: 3 på infektion, ingen på IVA

Lägesrapporter

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens labanalyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.

Kontaktperson medier

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare , främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.

På helgerna kommer kommunikatör i beredskap att gå att nå, information om vem som är i tjänst en given helg kommer i fredagens lägesrapport.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):

Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press

Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner
Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström