Lägesrapport 20-03-27 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: 1241
Antal verifierat smittade: 68
Antal under sjukhusvård: 3 på infektion, ingen på IVA

Region Jämtland Härjedalen går över till krisledningsorganisation

Hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen har under flera veckors tid förberett sig och planerat ta hand om personer som är eller misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Det finns flera grupperingar och särskilda ledningar igång som har som enda uppgift att hantera frågor och planera verksamheten kopplat till pågående pandemi. Även om vi inte haft ett formellt höjt beredskapsläge har nödvändiga beslut ändå snabbt kunnat fattats via dessa särskilda ledningar som tidigt inrättades.

Från och med 26/3 har vi övergått till en Krisledningsorganisation, vilket innebär att det finns en Regional Särskild sjukvårdsledning för Hälso- och sjukvården som också utgör ledning för sjukhuset. Uppdraget är att samordna verksamheten inom hälso- och sjukvården och se till att resurserna utnyttjas effektivt. Vid behov kan de vidta åtgärder genom att till exempel omfördela eller förstärka resurserna. Den särskilda sjukvårdsledningen har också som uppgift att fatta medicinska inriktningsbeslut.

Utöver det inrättas en Lokal Särskild sjukvårdsledning för Primärvårdens fjällområden (Åre och Härjedalen) för att på bästa sätt kunna arbeta utifrån den situation som påsken medför. Arbetet har redan startat upp och kommer att pågå över påsk.

Parallellt med detta finns den ordinarie katastrofmedicinska beredskapsorganisationen som måste upprätthållas för att kunna hantera övriga händelser i form av till exempel trafikolyckor eller driftsstörningar.

Lägesrapporter

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens labanalyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.

Vid misstänkt smitta

Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning. All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Kontaktperson medier

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare , främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.

På helgerna kommer kommunikatör i beredskap att gå att nå, information om vem som är i tjänst en given helg kommer i fredagens lägesrapport.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Mediekontakt helgen vecka 13
Sara Rönnberg
Tfn: 070-278 01 75
E-post: sara.ronnberg@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström