Lägesrapport 20-03-30 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: cirka 1450

Antal verifierat smittade: 84
Antal under sjukhusvård: 5 på infektion, 1 på IVA

Regionen förtydligar vas som gäller kring påsk och fjällturism

Regionen fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att inte resa om det inte är absolut nödvändigt, och uppmanar våra presumtiva besökare att göra samma sak. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige och alla behöver hjälpa till att spara på den vård vi har.

Vanligtvis tar vi emot alla turister och besökande till vår fina fjällvärld med öppna armar – vi hjälper också alla med den vård som kan behövas. Men på grund av coronapandemin kan vi i år inte erbjuda all den vård du som besökare normalt sett kan förvänta dig.

Det är viktigt att komma ihåg att vi har en samhällssmitta även i vårt län. Den som har hållit sig isolerad på sin hemort bör reflektera över om det är värt att bryta sin isolering och riskera att smittas under sin fjällsemester.

Den samhällssmitta som finns innebär inte bara en större risk för besökare som kommer hit, den innebär också att vår personal utsätts för större risker. Vården i Region Jämtland Härjedalen är högt belastad och ansträngd även en normal påsk. Den pågående pandemin gör att trycket har mångdubblats. Vi räknar med att ha lägre bemanning både på våra hälsocentraler och på Östersunds Sjukhus utifrån sjukfrånvaro.

Mer information finns på Region Jämtland Härjedalens webbplats regionjh.se.

Lägesrapporter

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens labanalyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.

Vid misstänkt smitta

Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning. All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med vården och tidbokning.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Kontaktperson medier

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare , främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.

På helgerna kommer kommunikatör i beredskap att gå att nå, information om vem som är i tjänst en given helg kommer i fredagens lägesrapport.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se