Lägesrapport 20-04-02 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen 

Aktuell statistik klockan 14.38

Antal provtagna: 1728
Antal verifierat smittade:  90
Antal under sjukhusvård: 6 på infektion, 1 på IVA 


Besöksrestriktioner 

Besöksrestriktioner gäller fortfarande för alla Regionens lokaler. Undantag kan göras, men då först efter kontakt med chef inom den verksamhet det handlar om. Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag.

Lägesrapporter 

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens labanalyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.  

Vid misstänkt smitta 

Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning. All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med vården och tidbokning. 

För allmän information  

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313. 
1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.  
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Kontaktperson medier 

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare, främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.  

På helgerna kommer kommunikatör i beredskap att gå att nå, information om vem som är i tjänst en given helg kommer i fredagens lägesrapport. 

RSS-flöde  

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):  
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press  
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news  

Mediekontakt 
Anna-Lena Högström 
Tfn: 072-538 95 65 
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström