Lägesrapport 20-04-06 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: 2056
Antal verifierat smittade: 97
Antal under sjukhusvård: 10, varav 2 på IVA

Frågor kring våra lägesrapporter

Vi får frågor från medborgare kring varför vi inte lägger ut mer information i våra lägesrapporter om de som testats positiva för covid 19och det finns två anledningar till det:

För det första måste vi ta hänsyn till lagstiftning. Vi får helt enkelt inte lämna ut något som gör att en patient riskerar att bli identifierbar. I vårt län finns många små samhällen där det finns risk att identifiera en patient om vi lämnar ut uppgifter som antal smittade, ålder, bostadsort, kön, etc.

För det andra är det ur smittskyddssynpunkt inte någon mening att peka ut orter där det finns någon smittad, helt enkelt för att det finns fler som är smittade än de som är verifierade via provtagning. Det finns risk att smittas överallt där det finns andra människor, och det bästa sättet att minska risken för smitta är att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Frågor kring inneliggande patienter

Vi lämnar inte ut några uppgifter om våra inneliggande patienter med covid 19, helt enkelt för att vi har förhållandevis få och risken finns att de blir identifierbara.

Frågor kring SÄBO/äldreboende

Utifrån patientsekretessen svarar vi inte på frågor kring var någon som provtagits bor. Inte heller huruvida någon som bor på en specifik adress är smittad.

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner gäller fortfarande för alla Regionens lokaler. Undantag kan göras, men då först efter kontakt med chef inom den verksamhet det handlar om. Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag.

Lägesrapporter

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens analyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.

Vid misstänkt smitta

Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning. All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med vården och tidbokning.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontaktperson medier

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare, främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden =
www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter =
www.regionjh.se/rjh-rss-news

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65

E-post:
anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström