Lägesrapport 20-04-08 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik 

Antal provtagna:  2290
Antal verifierat smittade: 109
Antal under sjukhusvård: 10, varav 2 på IVA

Besöksrestriktioner  

Besöksrestriktioner gäller fortfarande för alla Regionens lokaler. Undantag kan göras, men då först efter kontakt med chef inom den verksamhet det handlar om. Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag.  

Lägesrapporter  

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens analyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.     

För allmän information   

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.   
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.   
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.   

Kontaktperson medier  

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare, främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.   

RSS-flöde   

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):   
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press   
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news   

Mediekontakt 
Anna-Lena Högström  
Tfn: 072-538 95 65  
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se  

Text: Anna-Lena Högström