Lägesrapport 20-04-10 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: 2611
Antal verifierat smittade: 121
Antal under sjukhusvård: 8, varav 3 på IVA

Lägesrapporter under påsk

En kort rapport med statistik samt eventuell information av intresse skickas på eftermiddagen hela påskhelgen. Om någon större händelse inträffar skickas sedvanligt pressmeddelande.

Kontaktperson medier under påsk

Kommunikatör i beredskap fredag-lördag: Sara Nilsson, 070-364 67 82

Kommunikatör i beredskap söndag-måndag: Anna-Lena Högström, 072-538 95 65

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Anna-Lena Högström