Lägesrapport 20-04-11 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: 2 681
Antal verifierat smittade: 125
Antal under sjukhusvård: 9 totalt, varav 3 på IVA

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd till Region Sörmland

En förfrågan om stöd har kommit från Region Sörmland och vi har därför erbjudit oss att ta emot två covid19-patienter till intensivvårdsavdelningen på Östersunds sjukhus.

– Än så länge har vi fortfarande har relativt gott om vårdplatser och med tanke på vilket extremt läge Region Sörmland befinner sig i känns det självklart att vi ska stötta med det vi kan, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist.

– Det kommer att krävas omfördelning av resurser då vi har svårt med kompetensförsörjningen på IVA, men nu mer än någonsin behöver vi nationellt hjälpas åt och avlasta varandra för att på bästa sätt säkerställa en trygg och säker vård till de patienter som behöver.

Skyddsutrustning

Sent på skärtorsdagseftermiddagen fick Region Jämtland Härjedalen en leverans med ytterligare 2000 Skyddsmask 90 från Försvarsmakten. Dessa har fördelats ut till hemtjänst och primärvård i samtliga kommuner under skärtorsdagnatten, långfredagen och påskafton av personal från område Krisberedskap. På vissa platser har vi genomfört en kortare utbildning, och samtliga har fått instruktionsfilm och manual för att kunna använda masken. Utöver det har vi under fredagsförmiddagen fått leverans av 2000 masker av modell FFP3 från Socialstyrelsen. Utdelning har skett till samtliga kommuner.

Kontaktperson medier under påsk

Kommunikatör i beredskap fredag-lördag: Sara Nilsson, 070-364 67 82
Kommunikatör i beredskap söndag-måndag: Anna-Lena Högström, 072-538 95 65

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget. Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Sara Nilsson