Lägesrapport 20-04-14 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik

Antal provtagna: 2648
Antal verifierat smittade: 140
Antal under sjukhusvård: 11, varav 4 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)

___________________________________

Om smitta på äldreboenden

Smittade patienter och smittad personal har upptäckts inom den kommunala äldreomsorgen.

- Regionen har ett oerhört tufft uppdrag att lösa men det har även länets kommuner, säger regiondirektör Hans Svensson, och vi kommer att försöka hjälpa kommunerna att lösa sitt uppdrag så gott vi kan.

- Jag gav under helgen en av mina medarbetare i uppdrag att inrätta en grupp med rätt kompetenser som kan bistå kommunerna, säger Hans Svensson. Det handlar inte om att försöka styra hur kommunerna löser sitt uppdrag, utan det är en grupp som kan bistå med sakkunskap och erfarenhet.

Bästa skyddet är att inte exponeras

Ingen provtagning och analys av prover har 100 procent träffsäkerhet. I detta fall handlar det dessutom om en infektion – covid 19 – som inte är känd sedan tidigare. Det är därför extra viktigt att försöka se till att smittan inte kommer in på äldreboenden eller på vårdinrättningar.

Personal med influensaliknande symptom ska inte jobba, även om symptomen är lindriga. Just när det handlar om de allra äldsta eller personer som av andra anledningar är sköra kan även en rejäl förkylning leda till komplikationer som kan vara förödande.

Anhöriga med symptom ska inte besöka boenden eller vården. Och eftersom symptomen kan vara mycket lindriga bör besök undvikas helt.

Boende eller patienter med symptom ska isoleras och vårdas med hänsyn till smittrisken.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Lägesrapporter och mediekontakt

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00.

Regionens pressansvarige Anna-Lena Högström nås via tfn eller sms: 072-538 95 65

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Anna-Lena Högström