Lägesrapport 20-04-15 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen 

Aktuell statistik

Antal provtagna:  2724
Antal verifierat smittade: 160
Antal under sjukhusvård: 15, varav 4 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Avliden med covid 19 på sjukhus: 1,

Första dödsfallet med covid 19 på Östersunds sjukhus

En äldre person med annan underliggande sjukdom har under dagen avlidit på Östersunds sjukhus.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information   

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.   
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.   
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.   

___________________________________

Lägesrapporter och mediekontakt

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00.

Regionens pressansvarige Anna-Lena Högström nås via tfn eller sms: 072-538 95 65

RSS-flöde   

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):   
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press   
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news   

Text: Anna-Lena Högström