Lägesrapport 20-04-20 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 3097
Antal verifierat smittade sedan start: 221
Antal under sjukhusvård just nu: 15, varav 3 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 2

Förnyad analys av prov

Sent fredag eftermiddag kom svar från Folkhälsomyndigheten på de förnyade analyser som gjorts på prov från 6 personer som avlidit med influensaliknande symptom på ett äldreboende i Östersund. De två först avlidna visade sig inte vara smittade av corona, vilket de heller inte var enligt tidigare provtagning. De fyra sista var smittade trots negativa resultat vid ett tidigare analystillfälle för tre av dessa, samt ett negativt och ett positivt resultat för en.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Lägesrapporter och mediekontakt under helgen

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00.

Mediekontakt Anna-Lena Högström nås via tfn/sms 072-538 95 65

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Anna-Lena Högström