Lägesrapport 20-04-22 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 3208
Antal verifierat smittade sedan start: 230
Antal under sjukhusvård just nu: 9, varav 3 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 3

Tredje dödsfallet med covid 19 på Östersunds sjukhus

En äldre person med annan underliggande sjukdom har under dagen avlidit på Östersunds sjukhus.

___________________________________

Verifierat smittade via provtagning per kommun
Redovisas fortsättningsvis i lägesrapport varje onsdag.

Östersund: 131
Åre: 36
Krokom: 12
Övriga*: 51
Totalt 230

*Övriga: Provtagna med positivt resultat finns i samtliga av länets kommuner, men vi redovisar värdet först då det finns minst 10. Det finns också provtagna med positivt resultat som har folkbokföringsadress i kommuner utanför länet (exempelvis studenter, besökare, visstidsanställda). Var och en av dessa kommuner har också färre än tio som är bekräftat smittade via provtagning. Dessa samlas under rubriken Övriga så länge de har färre än tio smittade som är verifierade via provtagning. 

OBS! Endast några smittade är verifierade via provtagning!

-Det är viktigt att komma ihåg att det finns många fler smittade än de som är verifierade via provtagning. Detta är en samhällsmitta, och därför provtas inte alla misstänkta fall. Exempelvis provtas i regel inte familjemedlemmar på samma adress som någon som verifierats som smittad. Många andra med hanterbara symptom som valt att stanna hemma har heller inte provtagits, utan sjukdomen har fått ha sitt förlopp.

-Analysen av prover har inte 100-procentig träffsäkerhet. Vi kan inte säga hur träffsäker de olika analysmetoder som finns är, eftersom sjukdomen är för ny och analysmetoderna förbättras kontinuerligt med större kunskap.

-Många personer med lindriga symptom har inte sökt kontakt med vården, då de inte förknippat sina symptom med covid 19, och är därför inte kontaktat vården. I denna grupp finns sannolikt personer som inte isolerat sig, och som därför kan utgöra en smittrisk i samhället.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Mediekontakt Anna-Lena Högström nås via tfn/sms 072-538 95 65.
Lägesrapporter skickas normalt mellan 16:00 och 17:00.
Redovisning av verifierat smittade per kommun finns i lägesrapport varje onsdag.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text:Anna-Lena Högström