Lägesrapport 2020-04-18 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 3030
Antal verifierat smittade sedan start: 210
Antal under sjukhusvård just nu: 15, varav 3 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 2

Andra dödsfallet med covid 19 på Östersunds sjukhus

En äldre person med annan underliggande sjukdom har under dagen avlidit på Östersunds sjukhus.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Lägesrapporter och mediekontakt under helgen

Lägesrapporter skickas normalt mellan 16:00 och 17:00.
Helgens kommunikatör i beredskap är Maria Stenquist, tfn 072-733 37 51

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214