Lägesrapport 2020-12-07 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: Ca 75 415*
Verifierat smittade sedan start: 3 237 (+108 sedan fredagens rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 21 st, varav 5 på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 25

Sedan första covidpatient lades in har 174 skrivits ut från sjukhuset fram till 7 december.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik

Veckorapporten från antikroppstesterna för allmänheten visar att till och med fredag den 27 nov är totalt 2460 personer provtagna, varav 358 är positiva. Det motsvarar 14,55 % av alla testade. Snittåldern på positiva är 44,64 år och för alla provtagna är den 47,58 år.

*Värdet för antal tagna prover kommer fortsättningsvis inte att kunna rapporteras alla vardagar, men justeras varje tisdag med kvalitetssäkrat värde. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

_______________________________

Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge

Sedan måndag den 23/11 befinner Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge. Belastningen på vården ökar med ökad smittspridning, brist på eller risk för brist på skydds utrustning samt förberedelser inför vintersäsongen i fjällen är några av anledningarna. Förstärkningsläget innebär också att separat ledningsorganisation hanterar frågor relaterade till pandemin, samt att beslut kan fattas snabbare.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Antikroppstester
Sedan 4 november erbjuder Region Jämtland Härjedalen antikroppstest för alla som är 16 år eller äldre, och som bor i eller besöker Jämtland Härjedalen. De ska också ha haft tidigare symtom som kan stämma med covid-19, men vara friska sedan minst 14 dagar. Det krävs alltid tidsbokning. Det är för att undvika långa köer och trängsel.

Hittills har det bara gått att boka tid för antikroppstest i Östersund, men nu finns möjlighet att boka även i Järpen, Åre och i Hammarstrand. Fler tider kommer att öppnas löpande. Vi fortsätter arbeta med att kunna erbjuda provtagning på fler orter i regionen, men har inte tidpunkter klara ännu. Även på dessa orter utförs testerna av företaget Vaccina på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Tid för test bokas via www.vaccina.se/jamtland-harjedalen/

Detaljerad information om testerna finns på 1177.se/jamtland-harjedalen. Där finns också länk till systemet för tidsbokning och provsvar. Den upphandlade leverantören Vaccina ansvarar för den tekniska lösningen och för all hantering av bokningar och svar. Vänligen ring inte till hälsocentralerna eller 1177. De kan INTE svara på frågor om antikroppstester, bokning av test eller provsvar.

_______________________________

PCR-tester

Provtagning via apotek: Bokning sker på samma sätt som för provtagning via bussarna. När sidan för val av provtagningsplats kommer upp finns både bussarna och de apotek som gäller med. Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen.

OBS! Invånare med symptom bokar tid genom att logga in på 1177.se med e-legitimation (precis som till provtagningsbussarna) – men får inte själva gå till apoteket, utan måste ha ett ombud som både hämtar ut och lämnar tillbaka provtagningspaketet. Ombudet måste så klart vara friskt, och behöver ha med sig både din och sin egen legitimation till apoteket.

Provtagning via bussarna: Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen.

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med e-legitimation och boka provtagning som ombud för sitt barn. Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha e-legitimation och göra sin bokning via 1177.se. Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer. Om en ungdom som är 13–17 år kommer ensam till provtagningen måste hen kunna visa upp en giltig ID-handling. Om vårdnadshavaren följer med och ungdomen saknar ID-handling, så räcker det om vårdnadshavaren kan legitimera sig.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 28 februari 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.
Pressansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Anna-Lena Högström