Lägesrapport 2021-04-19 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: Ca 189 825 till 18 april*
Verifierat smittade sedan start: 10 160 (+183 sedan fredagens rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 19 st, varav 4 på IVA (2 externa).
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 47

Sedan första covidpatienten lades in har 345 skrivits ut från sjukhuset fram till 19 april.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdag eftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. OBS! Ingen uppdatering kommer att ske v.16. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik Länk till annan webbplats.

*Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt varje måndag eller tisdag. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

_______________________________

Vaccinationer

Till och med 18/4 har totalt 41 018 doser delats ut. 32 046 personer fått sin första dos och 8 972 har fått sin andra. Den här veckan (v. 16) får vi leverans av 3 510 doser av Pfizers vaccin och 1 100 doser av Astra Zeneca.

Region Jämtland Härjedalen är i fas 2 och erbjuder just nu dig som fyller 65 år i år eller är äldre att boka tid. Bokning sker via bokningstelefonen på telefonnummer 063-14 22 50, eller via 1177.se. Mer information om hur bokning går till finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioritetsordningen för vaccinering styrs av nationella prioriteringar.

Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Vi kan inte ge någon detaljerad information i dagsläget eftersom det är oklart när och hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Information kommer via annonser i dagspress, regionens hemsida, sociala medier, och via 1177.se.

_______________________________

PCR-tester – testa dig om du har symptom även om de är lindriga!

Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats..

Var finns det provtagningsmöjligheter?

När du har loggat in på 1177.se så ser du vilka provtagningsstationer och apotek som finns att välja mellan. I vissa fall går det också boka hemleverans.

Om du väljer någon av provtagningsstationerna så måste du åka dit i egen bil. Alla provtagningsstationer är utomhus, så det finns inte tillgång till något rum eller annan avskiljd yta att hålla till på. Därför måste du alltså ha en egen bil att sitta i medan du gör provtagningen. Du tar nämligen provet på dig själv.

Om du bokar tid via ett apotek måste du ha ett friskt ombud som kan både hämta ditt provtagningspaket och sedan lämna in ditt prov.

På vissa platser i Jämtland Härjedalen går det att beställa provtagningspaket för hemleverans med bil. Det alternativet är främst till för den som inte kan ta sig till en provtagningsstation i egen bil, och inte heller har ett friskt ombud som kan hämta/lämna provet via apotek. Om du bokar ett hemtest så åker personal hem till dig med provtagningsmaterial och väntar medan du genomför provtagningen. Du får instruktioner om hur du ska ta provet på dig själv. Sedan transporterar personalen provet vidare för analys.

Hemtest går att beställa till:

  • Östersund – söder/öster. Det gäller för dig som bor i Odensala, Torvalla, Brunflo, Tandsbyn, Marieby, Öd, Genvalla, Hackås och Fåker.
  • Östersund - nord/väst. Det gäller för dig som bor på Frösön, på Rödön, i Östersunds centrum (Söder, Karlslund och Körfältet), Lit och Häggenås.

Just nu kan vi inte erbjuda hemtest på andra platser än dessa.

Just nu finns det ingen annan provtagningsmöjlighet för de personer som inte kan använda något av de ovanstående sätten – men vi vet att det finns önskemål om att även kunna komma till provtagning med cykel eller till fots, så just nu undersöker vi i samråd med Folkhälsomyndigheten om det är möjligt att ordna detta.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 30 juni 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om. Observera att besöksrestriktionerna även gäller vaccinerade.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge

Sedan måndag den 23/11 befinner Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge. Belastningen på vården ökar med ökad smittspridning, brist på eller risk för brist på skydds utrustning, förberedelser inför vintersäsongen i fjällen samt förberedelse för vaccinering mot covid-19 är några av anledningarna. Förstärkningsläget innebär också att separat ledningsorganisation hanterar frågor relaterade till pandemin, samt att beslut kan fattas snabbare.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Sara Nilsson