Lägesrapport 2021-07-21 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen skickar veckovisa lägesrapporter över covidläget. Dessa kommer publiceras på pressidan på onsdagar. Inget separat mail med lägesbild kommer att skickas ut.

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: Ca 244 635 till 19 juli*
Verifierat smittade sedan start: 12 686 (+7 sedan senaste rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 0
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 52

Informationen om antal smittade per kommun kommer att uppdateras varannan vecka mellan v. 28 och v. 33. och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik Länk till annan webbplats.

*Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt varje måndag eller tisdag. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

_______________________________

Vaccinationer

Till och med 20/7 har totalt 135 920 doser delats ut. 81 858 personer har fått sin första dos och 54 062 har fått sin andra. Den här veckan (v. 29) får vi leverans av 4 680 doser från Pfizer och 1 200 doser från Moderna. Vaccinationsbokningen är öppen för alla som fyllt 18 år eller är äldre. 

Tid bokas via 1177.se eller på 063-14 22 50. Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination av 16–17-åringar
Under vecka 31 kommer vi att påbörja vaccineringen av de som är 16–17 år. Det gäller för den som är född 2005 och tidigare, det vill säga från det året en fyller 16 år. Mer information om vaccineringen av unga kommer på 1177.se, i tidningsannonser och på regionens Facebooksida lite längre fram.

_______________________________

PCR-tester – testa dig om du har symtom även om de är lindriga!

Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats..

Var finns det provtagningsmöjligheter?
När du har loggat in på 1177.se så ser du vilka provtagningsstationer och apotek som finns att välja mellan. I vissa fall går det också boka hemleverans. Oavsett vad du väljer så får du ett provtagningspaket och instruktioner om hur du ska ta provet på dig själv.

Till vissa provtagningsstationer får du bara komma genom att åka i egen bil. På de stationerna finns det inte tillgång till någon avskild yta att hålla till på. Därför måste du ha en egen bil att sitta i medan du gör provtagningen. Genom att åka i egen bil kan du också lättare hålla avstånd till andra personer.

På vissa provtagningsstationer finns det tält eller annat skydd att hålla till i när du tar provet. Till de stationerna bör du ändå helst köra egen bil, men får annars även cykla, gå eller komma dit med ett annat färdmedel som du åker själv i.

Åk aldrig kollektivtrafik eller taxi till en provtagningsstation. Det är för att inte riskera att smitta andra om dina symtom skulle visa sig vara covid-19.

Hur ser jag vilken station som tar emot på vilket sätt?
I bokningssystemet finns korta beskrivningar av varje provtagningsstation. Där står det vilka stationer som bara tar emot personer i bil, och vilka stationer som även tar emot personer som har andra färdmedel.

Region Jämtland Härjedalen arbetar löpande, i samråd med Folkhälsomyndigheten, med att utrusta fler och fler provtagningsstationer med tält/skydd för att kunna ta emot personer som kommer med andra färdmedel än bil. Det är alltid den information som står i bokningssystemet som gäller.

Om du bokar tid via ett apotek måste du ha ett friskt ombud som kan både hämta ditt provtagningspaket och sedan lämna in ditt prov.

På vissa platser i Jämtland Härjedalen går det att beställa provtagningspaket för hemleverans med bil. Det är främst till för den som inte kan ta sig till en provtagningsstation, och inte heller har ett friskt ombud som kan hämta/lämna provet via apotek. Om du bokar ett hemtest så åker personal till dig med provtagningsmaterial och väntar medan du genomför provtagningen. Sedan transporterar personalen provet vidare för analys.

Hemtest går att beställa till:

  • Östersund – söder/öster. Det gäller för dig som bor i Odensala, Torvalla, Brunflo, Tandsbyn, Marieby, Öd, Genvalla, Hackås och Fåker.
  • Östersund - nord/väst. Det gäller för dig som bor på Frösön, på Rödön, i Östersunds centrum (Söder, Karlslund och Körfältet), Lit och Häggenås.

Just nu kan vi inte erbjuda hemtest på andra platser än dessa.

_______________________________

Besöksrestriktioner gäller till 31 augusti 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om. Observera att besöksrestriktionerna även gäller vaccinerade.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare – entreprenörer, avtalsleverantörer etc – ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

_______________________________

Region Jämtland Härjedalen i stabsläge

Sedan den 28 juni är Region Jämtland Härjedalen i stabsläge som är den lägsta nivån i krishanteringssystemet.

Mellan den 23 november och 2020 och den 27 juni 2021 befann sig regionen i förstärkningsläge. I och med att pandemins effekter på verksamheten har minskat har beslut fattats om att sänka beredskapen en nivå.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Medieinformation

Tf. kommunikationschef Sara Rönnberg (vecka 28 och 29) nås på vardagar via telefon eller sms på 0702-78 01 75.

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782 (vecka 30 och 31).

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Sara Rönnberg