Läget inom hälso- och sjukvården v. 29

Läget inom hälso- och sjukvården är fortsatt ansträngt. Den gångna veckan har varit tuff med högt inflöde av patienter till sjukhuset och besvärlig på flera enheter inom hälso- och sjukvården.

Bemanningsläget är fortsatt utmanande på vissa avdelningar på sjukhuset där det fortfarande finns pass som inte är fyllda. Det hänger delvis samman med ökad sjukfrånvaro kopplad till förekomst av covidsmitta.

– Många i personalen jobbar mycket, för mycket. Och vi har både enhetschefer och verksamhetschefer som kliver in och jobbar kliniskt återkommande. Vi hanterar situationen varje dag, men det är från dag till dag. I den situation som råder uppskattar vi särskilt allt arbete som görs för att hjälpa varandra över verksamhetsgränser, säger Lisbet Gibson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och fortsätter:

– När vi granskar statistik gällande beläggningsgrad, överbeläggningar och jämför de tre senaste åren, ser vi att kirurgi och medicin har högre beläggningsgrad och fler överbeläggningar 2022, jämfört med de två senaste åren. Det stämmer väl med vår bild av läget i sommar.

Några hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen har stängt under några veckor i sommar med hänvisning till närliggande hälsocentral. På 1177.se hittar du aktuella öppettider. Du kan alltid ringa 1177 för råd om vård.

Särskilt arbete med fokus på bemanning

Denna vecka startades en så kallad särskild ledning för att hantera bemanningsläget – i första hand kopplat till den ökade smittspridning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten prognosticerat till slutet av sommaren.

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvården, vårdnära service och regionstaben har fått i uppdrag att se vilka åtgärder som kan göras för att säkra bemanningen om det skulle bli en ökad smittspridning av covid-19.

Covid-19-läget

Under vecka 28 ökade antalet covidsmittade i Jämtland Härjedalen, vilket motsvarar läget i landet totalt. Under vecka 28 har 78 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen mot förra veckans 53. Det motsvarar ungefär samma antal positiva fall som under midsommarveckan.

Utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier förväntas en ny våg av smittspridning ta fart under sommaren. Det är BA.5, en undergrupp till virusvarianten omikron, som har ökat de senaste veckorna och nu dominerar i Sverige. I nuläget finns inget som tyder på att BA.5 skulle ge ett allvarligare sjukdomsförlopp än tidigare omikronvarianter, men den bedöms orsaka den ökade smittspridningen.

Andelen positiva av alla som provtagits är cirka 10 procent.

Totalt antal fall per vecka:

  • Vecka 28: 78 st
  • Vecka 27: 53 st
  • Vecka 26: 51 st
  • Vecka 25: 72 st

Tre personer med covid-19 vårdas nu på Östersunds sjukhus. Ingen av dessa vårdas på IVA.

Om du har symptom

Den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 ska stanna hemma. Det gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov.

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har drop-in-mottagning varje vardag, klockan 8.15–15.30. Mellan den 25 juli–14 augusti har vaccinationsmottagningen på Campus semesterstängt. Under semesterstängningen vaccinerar hälsocentralerna mot covid-19 i mån av tid. Men hälsocentralerna har minskad bemanning under sommaren, så det finns ingen garanti att få en tid för vaccination där.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Mer information kommer längre fram.

Text: Sara Rönnberg

0 av 2 gillar detta