Läget inom hälso- och sjukvården v. 31

Bemanningsläget är fortsatt utmanande inom hälso- och sjukvården där det fortfarande finns pass som inte är fyllda. Det hänger delvis samman med ökad sjukfrånvaro kopplad till förekomst av covidsmitta i samhället.

Vi ser en kraftig ökning av antalet inrapporterade fall från föregående vecka och den särskilda ledning som tillsatts jobbar vidare för att se vilka åtgärder som kan göras för att säkra vårdplatser och bemanningen inför sensommar och höst.

Region Jämtland Härjedalen befinner sig i fortsatt stabsläge.

Nulägesbilden i vår region är inte unik utan speglar de utmaningar som finns inom hälso- och sjukvård i samtliga regioner. Det ansträngda bemanningsläget i Region Jämtland Härjedalen har gjort att enstaka semesterdagar behövt brytas på grund av den ökade sjukfrånvaron kopplat till den snabbt ökande smittspridningen. Förhoppningen är att detta är undantagsfall. Vi följer utvecklingen av smittspridningen och kommer att vidta åtgärder i takt med hur läget utvecklas.

Covid-19-läget

Under vecka 30 har 141 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen mot förra veckans 87. Det är en ökning med ca 60 procent. 100 procent är omikronvarianter och vi ser en ökande andel BA.4 och BA.5.

Sedan förra veckan har det tagits fler PCR-tester och även antalet antigentester ökar.

Vi ser smittspridning på flera SÄBO, på LSS och inom hemtjänst både hos brukare och personal.

Totalt antal fall per vecka:

  • Vecka 30: 141
  • Vecka 29: 81
  • Vecka 28: 78
  • Vecka 27: 53
  • Vecka 26: 51
  • Vecka 25: 72

Nio personer med covid-19 vårdas nu på Östersunds sjukhus. Ingen vårdas på IVA.

Om du har symptom

I linje med Folkhälsomyndigheten så rekommenderar vi dig att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Detta gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har stängt mellan den 25 juli–14 augusti. Under semesterstängningen vaccinerar hälsocentralerna mot covid-19 i mån av tid. Men hälsocentralerna har minskad bemanning under sommaren, så det finns ingen garanti att få en tid för vaccination där.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Mer information kommer längre fram.

Text: Hanna Fogelberg