Läget inom hälso- och sjukvården v. 32

Antalet inrapporterade fall av covid-19 fortsätter öka. Bemanningsläget i hälso- och sjukvården är fortfarande utmanande – men vi ser inga tecken på att sjukfrånvaron ökar, utan nivån är i princip oförändrad jämfört med förra veckan. Region Jämtland Härjedalen befinner sig fortfarande i stabsläge för att noga följa hur läget utvecklar sig. Sammanfattningsvis kan sägas att nulägesbilden i Region Jämtland Härjedalen inte är unik utan liknar de utmaningar som finns inom hälso- och sjukvården i samtliga regioner.

Covid-19-läget

Under vecka 31 har 286 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen mot förra veckans 141. 100 procent är omikronvarianter. Sekvenseringen av proverna visar att det rör sig om övervägande BA5, och i viss mån BA1 och BA4.

Totalt antal fall per vecka:

  • Vecka 31: 286
  • Vecka 30: 141
  • Vecka 29: 81
  • Vecka 28: 78
  • Vecka 27: 53
  • Vecka 26: 51
  • Vecka 25: 72

6 personer vårdas nu på Östersunds sjukhus på grund av covid-19, varav 1 person vårdas på IVA.

Om du har symptom

I linje med Folkhälsomyndigheten så rekommenderar vi dig att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Detta gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har stängt mellan den 25 juli–14 augusti. Under semesterstängningen vaccinerar hälsocentralerna mot covid-19 i mån av tid. Men hälsocentralerna har minskad bemanning under sommaren, så det finns ingen garanti att få en tid för vaccination där.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Mer information kommer längre fram.

Text: Linda Henriksson.