Läget inom hälso- och sjukvården v. 35

Denna vecka avslutar den officiella semesterperioden inom hälso- och sjukvården. Sommaren bedöms vara en av de tuffaste någonsin där bemanningsläget periodvis har varit mycket utmanande och ökande smittspridning av covid-19.

– Jag vill rikta ett stort tack till all vår personal som har slitigt hårt för att få verksamheten att gå ihop. Det har varit väldigt tufft på flera håll och vi behöver nu fortsätta och intensifiera det arbete som pågår för att möjliggöra ett bättre läge så att vi har ett bättre utgångsläge inför nästa sommar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn.

Covid-19-läget

Antalet inrapporterade fall av covid-19 fortsätter att minska. Under vecka 34 har 70 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen, mot förra veckans 108. Sekvenseringen av proverna visar att samtliga är omikron, BA5.

Totalt antal fall per vecka:

 • Vecka 34: 70
 • Vecka 33: 108
 • Vecka 32: 157
 • Vecka 31: 286
 • Vecka 30: 141
 • Vecka 29: 81
 • Vecka 28: 78
 • Vecka 27: 53
 • Vecka 26: 51
 • Vecka 25: 72

Numera rapporterar alla regioner in till Socialstyrelsen hur många personer med covid-19 som är inlagda på sjukhus. Rapporteringen innefattar alltså både det antal som vårdas på grund av covid-19 och det antal som är inlagda på sjukhuset av andra orsaker men som också har testat positivt för covid-19.

På Östersunds sjukhus vårdas nu:

 • 4 personer på grund av covid-19. Ingen av dessa vårdas på IVA.
 • 2 personer på grund av annan orsak men har också covid-19.

Om du har symptom

I linje med Folkhälsomyndigheten så rekommenderar vi dig att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Detta gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har öppnat efter sommaruppehållet. Hälsocentralerna vaccinerar också mot covid-19 i mån av tid.För mer information om tider, se www.1177.se/jamtland-Harjedalen/vaccinationstider-rjh Länk till annan webbplats..

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Region Jämtland Härjedalens vaccinationsmottagningar förbereder sig inför detta. I Region Jämtland Härjedalen kommer alla berörda att kunna vaccinera sig med påfyllnadsdosen från och med 1 september. Det ska dock ha gått minst fyra månader sedan man fick sin senaste dos av vaccin mot covid-19.

Detta blir den sista veckorapporten i denna serie.

Text: Sara Nilsson