Läget inom hälso- och sjukvården vecka 28

I dagsläget rapporteras fungerande flöden och ett stabilt och bra läge gällande bemanning och vårdplatser som förutom att personal kan ta ut ledig tid även möjliggör för sjukvården att färdighantera något mer av det som annars hade fått vänta in ordinarie verksamhet.

Den senaste veckan har på det stora hela varit stabil inom hälso- och sjukvården. Inflödet av vårdsökande har gått ner jämfört med förra veckan. Bemanningen är i de flesta verksamheter bättre denna vecka än de föregående, med låg sjukfrånvaro bland personal och på flera platser möjlighet till viss återhämtning och att de som jobbat mycket kan få ledigt.

I primärvården fungerar verksamheten som planerat. Tillgängligheten är överlag bra, även om det blivit ett ökat tryck av besökare i länet som söker vård i samband med stora evenemang som till exempel Dundermarknaden i Strömsund och Storsjöcupen i Östersund. Hälsocentralerna i fjällorterna har också ett ökat tryck av skador relaterade till downhillcykling – något som även märks på akutmottagningen på sjukhuset. Vecka 29 öppnar Vemdalsskalets läkarmottagning, bemannad med läkare och sjuksköterska, för att kunna ta emot patienter med akuta skador och infektioner. Det är första gången filialen har sommaröppet.

1177 på telefon får många samtal från turister, på samma sätt som hos hälsocentralerna. Många ringer med enklare frågor och kan få egenvårdsråd. En tendens senaste veckan har varit att fler äldre äldre ringer för att få hjälp med kontaktväger in till vården.

Såväl inom sjukhusets verksamheter som inom primärvården är det fortsatt hög belastning på arbete med diktering. Många verksamheter ligger mellan 10 dagar upp till 3 veckor efter med diktering. Extra resurser har satts in på flera platser för att beta av eftersläpande diktat.

Så här söker du vård i sommar

Om du blir sjuk eller är med om en olycka ska du få den hjälp du behöver. I Jämtland Härjedalen kan öppettiderna i hälso- och sjukvården skilja sig mot hur de brukar vara.

Läs mer på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Sara Rönnberg