Landhövding Jöran Hägglund 60 år

Jöran Hägglund 60 år

På bilden från vänster syns Karin Thomasson (Mp), Jöran Hägglund och Mats Gärd (C).

Region Jämtland Härjedalen uppvaktar med ett gåvobrev i form av ett medicinpaket innehållande malariamedicin till 50 barn.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214