Länsdialog om missbruk och beroende bland unga 13 – 29 år

Tisdag den 11 februari anordnar Region Jämtland Härjedalen en Länsdialog om missbruk och beroende. Detta för att kunna arbeta lokalt och regionalt med den handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga som SKR tagit fram. 

– Länsdialogen syftar till att göra missbruks- och beroendevården i länet mer lättillgänglig för brukarna och att de insatser som erbjuds samordnas mellan huvudmännen, berättar Nils Stenström, forskningsledare inom FoU Jämt på Region Jämtland Härjedalen.

Under Länsdialogen riktas fokus mot insatser för att tidigt upptäcka missbruk och snabbt kunna bryta en ogynnsam utveckling.

Länsdialogen riktar sig till politiker och chefer, strateger och andra nyckelpersoner från kommunerna och regionen samt brukarrepresentanter och andra relevanta aktörer i länet med intresse för missbruks- och beroendefrågor.

För mer information

För information om programmet samt anmälan

SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende med undertitel Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13–29 år. Rapporten utgör ett viktigt underlag för Länsdialogen.

Nils Stenström, Forskningsledare, Fil.dr. FoU Jämt – Forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, Region Jämtland Härjedalen

Tel: 063 - 146614, mobil 073 – 073 95 02

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se