Lokala restriktioner i Jämtland Härjedalen inte aktuellt i nuläget

Uppsala län blir först ut med att skärpa de allmänna råden på regional nivå för att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19. I nuläget är det inte aktuellt med motsvarande åtgärder i Jämtland Härjedalen.

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren, som har huvudansvaret för smittskyddet regionalt, besluta om ytterligare åtgärder utöver de nationella rekommendationerna, inom hela eller delar av regionen om det skulle vara nödvändigt.

– I nuläget är bedömningen att vi inte behöver vidta några extra åtgärder i Jämtland Härjedalen, men läget kan komma att ändras och vi följer det mycket noga i samverkan med andra regionala aktörer. Även om vi har sett en dramatisk ökning av antalet fall i länet senaste tre veckorna framförallt hos ungdomar och medelålders personer har vi få fall inom sjukvården och inom kommunal omsorg, säger smittskyddsläkare Micael Widerström.

– Vi provtar människor i väldigt hög utsträckning i länet, högre än i många andra delar av Sverige. Det i kombination med en effektiv och snabb smittspårningsprocess och att vi tidigt verkställde rekommendationerna om hemisolering och provtagning av hushållskontakter kan delvis förklara att vi identifierar fler fall. Det gör att vi i nuläget upplever att vi har kontroll över smittan.

Exempel på lokala råd som kan komma att bli aktuella är begränsningar av resor med kollektivtrafik, restriktioner kring att besöka personer i riskgrupper eller förbud mot besök på restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas.

– Detta är ett av många verktyg som vi har möjlighet att använda, men det absolut viktigaste är att vi alla hjälps åt och tar fortsatt ansvar för att minska smittspridningen. Håll avstånd till andra människor, tvätta händerna ofta, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och provta dig för corona, säger Micael Widerström.

För mer information:
Micael Widerström, smittskyddsläkare
070-680 83 05

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se