Många testar sig, få är infekterade

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vid dagens sammanträde en lägesrapport från arbetet med provtagning kopplat till covid-19. Just nu visar provtagningen glädjande nog att få är smittade. Det trots att många testar sig.

Testning för pågående sjukdom sker genom så kallad PCR-analys. Det görs idag i huvudsak via de så kallade provtagningsbussarna, och där har trycket ökat markant den senaste månaden.

Bussarna har också använts som utgångspunkt vid regelbunden provtagning av vårdpersonal inom kommuner. Det har genomförts sedan cirka en månad tillbaka i Berg, och nu har det även påbörjats i Bräcke och Åre. Tanken är att alla kommuner som vill ska kopplas på detta arbete allt eftersom.

Parallellt med testningen för pågående infektion sker också provtagning för att upptäcka antikroppar som tecken på redan genomgången sjukdom. Regionens eget laboratorium har kapacitet för att analysera 1 000 prov/vecka. Utifrån den nationella prioritetsordningen har så här långt all vårdpersonal inom Regionen testats och breddtestning av kommunernas vård- och omsorgspersonal samt kringpersonal inom Regionen påbörjats. Resultatet så här långt är att 4,7 procent av de provtagna visat sig ha antikroppar.

Enligt den nationella prioriteringsordningen ska provtagning härnäst erbjudas personer i medicinsk riskgrupp, personer i samhällsviktig verksamhet, övriga vuxna, samt slutligen övriga barn och ungdomar.

- Jag fattade i juli ett delegationsbeslut, där jag gav regiondirektören i uppdrag att påbörja en upphandling av dessa antikroppstester, då vår egen kapacitet inte räcker för att erbjuda provtagning till alla invånare som vill det, säger Tom Silverklo (c).

Den upphandlingen publiceras någon av de närmaste dagarna.

För mer information
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, t03 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström