Marie Nordmark ny Områdeschef kollektivtrafik

Då Länstrafiken går över till förvaltning från bolagsform den 1 juli tillsätts en ny chefsfunktion - Områdeschef för kollektivtrafik. Marie Nordmark blir ny Områdeschef för kollektivtrafik inom Region Jämtland Härjedalen.

Marie Nordmark kommer närmast från tjänsten som chef för X-trafik, Region Gävleborgs kollektivtrafik, där hon arbetat de senaste fem åren. Hon har varit verkställande ansvarig för kollektivtrafiken, vilket har inneburit ansvar för verksamhetsplanering, styrning, ekonomi, avtal, ständiga förbättringar, relationer med leverantörer och kommuner, underlag till politisk hantering etc.

- Jag tycker om ledarskap, gärna i offentlig verksamhet, och att få arbeta med det som är viktigt för människor i vardagen. Och arbetar därför gärna i en politiskt styrd verksamhet säger Marie Nordmark, ny Områdeschef för kollektivtrafik.

Marie Nordmark är 50 år och bor i Hälsingland. Hon har över 20 års erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag i olika branscher, bland annat som kommunchef i Söderhamns kommun och har vidare en fil. mag inom biologi.

Marie Nordmark kommer tillträda sin tjänst som Områdeschef för kollektivtrafik under sommaren 2020.

För mer information:

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen.

Mobil: 070 – 687 01 52

Marie Nordmark, fn. chef för X-trafik, Region Gävleborgs kollektivtrafik. Mobil: 076 – 148 54 73

Ladda ner bild: Marie Nordmark.

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214