Medicinsk äldrevård på kommuners SÄBO ska utvecklas

Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade vid dagens sammanträde den handlingsplan som tagits fram med åtgärder och förbättringsförslag när det gäller den medicinska äldrevården på kommunernas särskilda boenden, SÄBO.

– Covidpandemin har blottat en del förbättringsbehov kopplat till de äldsta och sköraste i vårt samhälle, säger Cristine Persson (c), och fortsätter:

– Vi vill snarast implementera handlingsplanens förslag i den regiondrivna primärvården. Redan under våren startades ett förbättringsarbete och början till underlag till en handlingsplan.

Handlingsplanen är framtagen utifrån de åtgärder som identifieras i regionens svar på IVO:s tillsyn när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Den baserar sig även på förbättringar som rekommenderats i en intern kvalitetsgranskning av samtliga primärvårdsjournaler för personer med registrerad covid-19 som bodde på särskilda boenden eller korttidsboenden under mars-juli 2020.

– Både IVO:s tillsyn och den interna granskningen är värdefulla underlag för de förbättringar som nu genomförs, säger den Blågröna politiska ledning i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Exempel på förbättringar är fast läkarkontakt för personer på SÄBO och inom hemsjukvård, fler hembesök inom hemsjukvården, införande av Mobimed som ger möjlighet att föra puls, blodtryck, syresaturation och EKG direkt in i regionens journal, mer avsatt läkartid, samt besök på SÄBO där även anhöriga bjuds in är bara några exempel på åtgärder.

– Det känns bra att kunna bidra till en ännu bättre och tryggare äldrevård tillsammans med kommunerna, säger undertecknade

Politiskaledningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Tom Silverklo (C), Lennart Ledin (L), Cristine Persson (C), Robert Hamberg (M), Margareta M Persson (KD), Marie-Louise Oscarsson (C), Frida Skoog (M)

För mer information

Cristine Persson (C), 3:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070 329 74 15

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79