Med samlad kraft för livet!
Nationella suicidpreventiva konferensen hålls i Östersund 25-26 oktober

Sedan 1997 har det vartannat år arrangerats nationell konferens om suicidprevention i Sverige och i år är det Jämtlands läns tur. Konferensen syftar till att öka kunskapen om suicidprevention och suicidpreventiva insatser på nationell, regional och lokal nivå.

De nationella konferenserna är en plattform som sätter fokus på självmord som ett folkhälsoproblem, och inte minst på det förebyggande arbetet för att minska suicidtalen. För suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. Under dagarna ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Nya perspektiv lyfts, ny vetenskap och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Konferensen bjuder också in till inkluderande samtal om hur vi tillsammans tar nästa steg för att skapa en mer effektiv suicidprevention i hela Sverige.

I världen dör varje år runt 700 000 personer i suicid, och i Sverige sker 1200 säkert fastställda självmord varje år. Därutöver är det drygt 300 dödsfall där dödsorsaken är oklar, men som kan misstänkas vara suicid. Sammanlagt sker runt 1500 självmord i Sverige, varje år.

Programmet avser att primärt vända sig till professionella eller ideella aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde. Företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention utgör sekundära målgrupper. Dagarna sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten, plats OSD, Östersund.

Läs mer om dagarnas innehåll på suicidprevention2023.se/program

För mer information:
Anna Frisk, utvecklingstrateg Psykisk hälsa, 063-14 24 14 eller 072-201 79 04

Text: Anna Swanson Danielsson