Mer riktat statligt stöd och tillväxtanslag behövs för att nå mål för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i länet

Region Jämtland Härjedalen efterfrågar en tydligare nationell plan för finansieringen av kvarvarande utbyggnad av bredbands-infrastrukturen.

Regeringens mål är att 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till minst 100Mbit/sek år 2020 och år 2025 ska 100 procent ha tillgång till snabbt bredband.

- Region Jämtland Härjedalen har tagit fram en skrivelse till regeringen om medelsbrist för bredbandsutbyggnad. I Jämtlands län pågår, precis som i övriga Sverige, ett intensivt och kostsamt arbete, säger Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Idag har 73 procent av hushållen i Jämtland Härjedalen tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för arbetsställen är 66 procent. Utanför tätort och småort, det vill säga på landsbygden, är motsvarande siffa endast 45 procent för hushållen samt 52 procent för arbetsställen.

Detta gör att Jämtlands län är ett av de län som ligger sämst till i Sverige och det är svårt att se hur länet ska klara de nationella bredbandsmålen.

- Marknaden kommer inte att kunna bygga mer bredbandsinfrastruktur på landsbygden om det inte tillförs ytterligare offentliga stödmedel för detta, fortsätter Elise Ryder Wikén.

Det nya statliga bredbandsstödet omfattar 650 miljoner kronor för hela landet. Den kvarvarande utbyggnaden i Jämtlands län beräknas kosta över en miljard kronor. På grund av de långa avstånd som finns mellan de boende i länets landsbygd kan kostnaderna för att ansluta enskilda hushåll och företag till snabbt bredband vara på flera hundra tusen kronor.

- Bedömningen är därför att den kvarvarande utbyggnaden måste ske med offentliga medel eftersom kalkylerna inte anses vara marknadsmässigt gångbara.

Och då det nya stödet inte ens räcker till behovet i Jämtlands län. Och hur stor del av dessa medel kommer Jämtlands län att få, avslutar Elise Ryder Wikén.

Ett förslag till skrivelse har upprättats för att påverka regeringen i frågan, där Region Jämtland Härjedalen efterfrågar en tydligare nationell plan för finansieringen av kvarvarande utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen.

Mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, tfn: 070- 649 64 04

Berit Eriksson, områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, tfn: 070 – 378 00 73

Text:Maria Stenquist