Miljoner till grön omställning i Jämtlands län

Omställningen av både tung trafik och persontrafik har gått raskt framåt i Jämtlands län de senaste åren. Nu står det klart att Region Jämtland Härjedalens Energikontor fått beviljat medel till ytterligare två projekt som ska påskynda omställningstakten.  

– Det är fantastiskt roligt att vi får möjlighet att förvalta det arbete med omställningen som hittills visat sig vara så framgångsrikt i vårt län. Jämtlands län ligger i framkant när det gäller omställning av både privatbilister och tung trafik, det ska vi vara stolta över, säger Jonas Andersson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Utbyggd laddinfrastruktur och infrastruktur för fossilfria drivmedel är en förutsättning för omställningen av både privat och tung trafik. I Jämtlands län har arbetet med att stärka möjligheten till att ställa om varit framgångsrikt och bidrar starkt till att länet är attraktivt att leva och verka i.

Efter en tids väntan på beslut från Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland står det nu klart att två projekt på Region Jämtlands Härjedalens Energikontor får möjlighet att fortsätta att stärka den hållbara utvecklingen och omställningen i länet. Det handlar bland annat om projekt Fossilfria besöksmål och destinationer som får drygt 11 miljoner för att genom prova-på-aktiviteter, kunskapsinsatser och nätverkande bland annat vill bidra till en hållbar omställning, minskad andel fossildrivna arbetsmaskiner och stärkt konkurrenskraft för små och medelstora företag inom besöksnäringen.

– Det ska bli väldigt kul att jobba fokuserat mot våra destinationer och besöksmål och de utmaningar och möjligheter som finns där i den gröna energiomställningen, säger Fredrik Alm som varit med och skrivit fram projektet.

Projekt Förnybart 2030, för ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i mellersta Norrland, får lite drygt 13 miljoner kronor för att öka förutsättningarna för att lösa de utmaningar som finns i omställningen av drivmedel i Jämtlands och Västernorrlands län. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för främst tung vägtrafik och arbetsmaskiner och till viss del flyg och sjöfart att ställa om till fossilfria drivmedel. Projektet bidrar genom sitt arbete till Agenda 2030 mål 7, som är ”Hållbar energi för alla”.

– Det är verkligen glädjande att vi nu har resurser för att fortsätta arbetet med att driva på omställningen av transporter. Det är vår största utmaning för att nå klimatmålen så det är viktiga frågor som berör många aktörer. Säger Ingrid Ahnlund Rode som varit med och skrivit projektet tillsammans med Region Västernorrland och Bio Fuel Region.

Vi ser några positiva och produktiva år an på Energikontoret till nytta för den gröna omställningen i Jämtland Härjedalen!

För mer information:

Fredrik Alm, fredrik.alm@regionjh.se
Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

Närbild på gröna blad med regndroppar på.Förstora bilden

Foto: Mostphotos.

Text: Elisabet Aagård