Näringslivet i Tröndelag bjuds in till workcation i Jämtland

Start-ups, IT-bolag och innovativa entreprenörer har funnit en självklar plats i två av Jämtlands främsta co-working hubbar; Gomorron Östersund och House Be i Åre. Under Technoport i Trondheim finns de på plats för att bjuda in Tröndelags näringsliv till en workcation, en mix mellan semester och arbete, i Jämtland.

Gomorron Östersund, fotograf Robert Henriksson

-Hela vår verksamhetsidé bygger på att när innovativa människor från olika branschområden och platser möts så skapas nya idéer, ny kunskap och ett utvecklat kontaktnät för alla parter. I förlängningen utvecklar det även platsen där vi bor på ett sätt som bygger innovation och entreprenörskap. Att ta in omvärldsperspektivet är superviktigt och vi tror att vi har mycket att tillföra och lära av varandra. För oss känns det som en spännande utveckling att knyta banden mellan svenskt och norskt entreprenörskap, konstaterar Jenny Sandström, en av grundarna till Gomorron Östersund.

Med digitalisering och utveckling av distansoberoende teknik blir vi alltmer oberoende av en fysisk arbetsplats. Idag kan vi med teknikens hjälp sköta vårt arbete från fjällstugan såväl som från playan på andra sidan jorden.

-Allt fler företag upptäcker fördelarna som det ger att etablera sig här och på andra ställen än i storstäderna. Teknikutvecklingen har krympt de geografiska avstånden och möjliggjort nya sätt att etablera och driva företag. Zero Parallax, ett av de företag som valt att etablera sig hos House Be, valde mellan Stockholm och Åre. Att det blev Åre är ett av de bästa beslut de tagit enligt dem själva, säger Andreas Eriksson, en av grundarna till House Be i Åre. 

House Be i Åre, fotograf Håkan Wike

Zero Parallax, som kommer finnas på plats tillsammans med House Be och Gomorron Östersund under Technoport, är på god väg att revolutionera kameratekniken som krävs för att producera innehåll för virtual reality (VR). Idag behöver ett antal kameror användas för att filma i VR. Bilderna från kamerorna sätts sedan ihop till en bild, vilket är en tids- och resurskrävande process där det i slutresultatet ofta går att se skarvarna mellan de ursprungliga bilderna. Med Zero Parallax kameralins undanröjs detta problem vilket gjort att de stora aktörerna i Hollywood nu står i kö för att ta del av Årebolagets revolutionerande kameralins.

-Att vi lyckas locka spännande start-ups som Zero Parallax och andra innovativa företag att etablera sig i regionen borgar för att vi har ett bra företagsklimat i Jämtland Härjedalen. Faktum är att vår region är den tredje entreprenörstätaste delen av Sverige, bara Stockholm och Gotland har fler entreprenörer per invånare än Jämtlands län, konstaterar Fredrik Blom, ansvarig för Business Region Midsweden.

Med Trondheim som närmaste storstad är Tröndelag en högintressant region för Jämtland och Härjedalen. På politisk nivå såväl som genom en mängd EU-projekt arbetas det för att öka utbytet regionerna emellan, något som ges hög prioritet på den svenska sidan av gränsen.

-Tröndelag och Jämtland Härjedalen har mycket gemensamt samtidigt som vi på många sätt kompletterar varandra. Att stärka banden mellan Tröndelag och vår region är en högt prioriterad fråga för oss och något som vi stöttar i alla avseenden. Initiativ som dessa är oerhört värdefulla och jag hoppas att vi snart får se ett innovativt näringsliv som än mer lever och verkar över landsgränsen, avslutar Robert Uitto (s), regionråd Region Jämtland Härjedalen.

Under Technoport erbjuds företag som besöker Gomorron Östersunds och House Bes monter en gratis kontorsplats i Åre eller Östersund under en workcation vid något av följande evenemang:

  • Åre Business Forum 11 – 13 april 2018
  • Åre Sessions 27 – 28 april 2018
  • TEDx Östersund 26 maj 2018
  • Storsjöcupen 2 – 7 juli 2018
  • Storsjöyran 27 – 28 juli 2018
  • Östersunds FK – GIF Sundsvall 26 august 2018
  • Åre 2019 (VM i alpint) 5 – 17 februari 2019
  • Östersund 2019 (VM i skidskytte) 7 – 17 mars 2019

För mer information:
Om Gomorron Östersund
https://www.gomorronostersund.se

Om House Be (Åre)
http://www.house-be.com

Om Zero Parallax
https://www.nyteknik.se/innovation/arebolagets-kameralins-loser-hollywoods-problem-6880942
http://www.zeroparallax.se

Om Technoport
http://conference.technoport.no/

Kontaktpersoner
Jenny Sandström, Gomorron Östersund, tel +46 (0)70-434 01 43
Andreas Eriksson, House Be - Åre, tel +46 (0)70 7-44 82 44
Fredrik Blom, ansvarig Business Region Midsweden, tel +46 (0)70-636 02 34
Robert Uitto, Regionråd (s) Region Jämtland Härjedalen, tel +46 (0)70-962 73 64

Här laddar du ner pressbilder från Gomorron Östersund och House Be Zip, 48.5 MB.

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se