Näringslivssupport ska hjälpa företagare i länet

Region Jämtland Härjedalen startar en Näringslivssupport för att hjälpa företagare i länet. Den startar upp imorgon den 26 mars kl. 8 och är möjlig att nå både via telefon och e-post.

Region Jämtland Härjedalen startar en Näringslivssupport för att stötta företagare i länet på uppdrag av politiken med anledning av corona/covid-19. Detta i syfte att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget.

-Den Näringslivssupport vi kommer starta är till för att hjälpa företagare i länet att hitta svar på frågor kring exempelvis permittering, försäkringsfrågor, uppskjutande av skattebetalningar, som en effekt av den uppkomna situationen. Vi har en ambition att samordna kompetensen kring företagarnas frågor. Det kan handla om olika typer av frågor som företagare kan ha och som det är svårt att snabbt och enkelt hitta svar på för företagarna själva, säger Anders Byström, regional utvecklingsdirektör för Region Jämtland Härjedalen.

Telefonsupport och funktionsbrevlåda för frågor från länets företagare

Det kommer att finns en telefonsupport och funktionsbrevlåda där företagare kan ringa eller mejla in frågor. Möjlighet finns att prata med personer som kan ge information kring vad som gäller i den nya situationen som många företagare befinner sig i.

Näringslivssupporten kommer att kunna ge information om

  • Vad innebär statens räddningspaket för företagare?
  • Hur ser lägesbilden ut för företagare i länet?

-Vidare lobbar vi aktivt på både regering och Näringsdepartementet för att få ändrade regelverk för att kunna ge stöd till länets företag, avslutar Anders Byström.

Hur fungerar det?

Näringslivssupporten kommer att vara bemannad kl. 8 – 17 varje vardag med start från imorgon den 26 mars kl. 8. Företagare kan komma i kontakt med Näringslivssupporten på följande sätt:

Telefon: 073 – 508 94 13

E-post: naringslivssupport@regionjh.se

Fakta om förvaltningsområde Regional utveckling

Förvaltningsområde Regional utveckling har som uppgift att arbeta med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

För att främja det regionala tillväxtarbetet fördelas, från regeringen, tillväxtmedel i form av företagsstöd och projektstöd. Det handlar bland att om bidrag till investeringar, innovationsutveckling, marknadsföring, och utbildning i små och medelstora företag. Ett särskilt stöd finns till kommersiell service på landsbygden.

För mer information:

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Tfn: 070- 687 01 51 altn. e-post: anders.bystrom@regionjh.se

Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen
Tfn: 070 – 696 95 41 altn. e-post: martina.lundholm@regionjh.se

Text: Maria Stenquist