Naturvistelse för hälsan, ett länssamarbete för att få fler i naturlig rörelse. Invigning den 2 juni.

Då det länge har varit känt att naturkontakt kan främja vår hälsa på ett positivt sätt, både psykiskt och fysiskt, är det extra angeläget med ökad vistelse och rörelse i naturmiljöer. Därför har Regionens Folkhälsoenhet, Länsstyrelsen och fem av länets kommuner samverkat för att få fler länsbor att bibehålla eller förbättra sin hälsa genom vistelse eller rörelse ute i naturen. Nu lanseras Naturvistelse för hälsan.

Den senaste länsrapporten Hälsa på lika villkor 2022 visade att 49 procent kvinnor respektive 58 procent män i länet har övervikt eller fetma samt att 33 procent av länsinvånarna inte kommer upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Den psykiska hälsan fortsätter också i negativ utveckling.

I ett försök till att bidra till att underlätta för länets innevånare att ta sig ut mer ut i skog och mark har kommunerna inventerat och svårighetsgraderat ett antal vandrings- och promenadstråk. Allt från mycket lätt till mer utmanande terräng. Materialet har samlats ihop till kommunanpassade kartor med tillhörande information. Detta material kommer också att kunna vara ett komplement till personal inom Hälso- och sjukvården som skriver ut FaR, fysisk aktivitet för recept till patienter.

Invigning den 2 juni

Runt om i länet kommer det att ske evenemang vid en del av de inventerade slingorna.

Bräcke kommun: Aktiviteter vid Bräcke strand med medarrangörer.

Krokoms kommun: Krokoms byförening bjuder på förfriskningar och frukt i Björkparken.

Härjedalens kommun: Öppningstal av kommunchef i Funäsdalen och politiker i Sveg. Bandklippning av förskolebarn tillsammans med äldre personer. Gemensam promenad och avslut med läskande dricka.

Östersunds kommun: Kokkaffe och pinnbröd över öppen eld vid Lillsjöns badplats tillsammans med samarbetspartners.

Kartorna och mer info om invigningsdagen finns på: www.regionjh.se/naturvistelseforhalsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten Hälsa på lika villkor i sin helhet: www.regionjh.se/halsapalikavillkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomna ut i naturen!

Kontakt:
Bräcke kommun: Åsa Bjöörn, Folkhälsosamordnare Tel: 0693-161 48
Bergs kommun: Kajsa Kårvik, Folkhälsosamordnare. Tel: 0687-161 46
Krokoms kommun: Erika Andersson, Kultur och fritidsamordnare. Tel: 0640-16323
Härjedalens kommun: Agneta Roberts, Folkhälsosamordnare. Tel: 070-365 25 10
Östersunds kommun: Jens Tirén, Friluftslivsutvecklare. Tel: 063-143826

Text: Anna Swanson Danielsson