Norrländsk positionering om kulturpolitik presenteras vid Folk och kultur

Vid det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna presenteras en kulturpolitisk positionering mellan de fyra nordligaste regionerna. Positionen innebär att Jämtland Härjedalen, Västernorrland samt Norr- och Västerbotten åtar sig att samagera i frågor rörande samisk kultur, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsfrämjande åtgärder.

Det är de fyra nordligaste regionerna- Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten- som genom sin politiska representation står bakom positioneringen. Regionerna har landat i att de har många gemensamma nämnare inom kultursektorn, t.ex. starka kulturinstitutioner, drivande och engagerade kultur­skapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en levande folkbildningstradition. Samtidigt finner aktörerna att utmaningarna för kulturen i regionerna är likartade. Samtliga regioner präglas av långa geografiska avstånd med utmaningar i att förmedla ett kvalitativt utbud av kultur på̊ jämlika villkor.

- Jag är otroligt stolt att idag få presentera en position som ska stärka kultur i norr, men även i hela Sverige. Den unika norrländska kulturen är en kraft för hela Sverige och det är hög tid att vi från regionerna tar ett krafttag för att skapa bättre förutsättningar för kulturen, säger Karin Thomasson (Miljöpartiet de gröna), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Jämtland Härjedalen.

Positionen omfattar tre prioriterade områden som regionerna åtar sig att verka inom:

 1. Urfolket samer

Regionerna ska:

 • Utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturinstitutioner
 • På olika nivåer verka för samiska scener och samiska center
 • Främja insatser för den samiska kulturen
 1. Kulturella och kreativa näringar

Regionerna ska:

 • Etablera noder för form och design i norra Sverige
 • Stärka inkubatorer och kreativa kluster i norra Sverige.
 • Arbeta tvärpolitiskt för att andra politikområden tar in kulturens roll i samhällsutvecklingen.
 1. Arrangörsfrämjande åtgärder

Regionerna ska:

 • Utveckla arrangörsstödet
 • stärka befintliga och nya arrangörsnätverk
 • Öka tillgängligheten till kultur

De som presenterar positionen är Nina Björby, ordförande för kulturutskottet vid Region Västerbotten, Tomas Vedestig, ordförande Regionala utvecklingsnämnden vid Region Norrbotten, Karin Thomasson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Jämtland Härjedalen och Hans Backlund, ordförande nämnden för hållbar utveckling vid Region Västernorrland.

Pressinbjudan

Positionen presenteras vid ett seminarium vid Folk och kultur den 6 februari. Press välkomnas att närvara vid seminariet.

Tid: 15.00-16.00

Lokal: Terassen, Hotell Bolinder Munktell Eskilstuna

För mer information:

Ingrid Printz, chef Område kultur inom Region Jämtland Härjedalen

Telefon: 070 311 24 24 altn. E-post: ingrid.printz@regionjh.se

Positionspapper Kultur i norr Pdf, 2 MB.

Text: Maria Stenquist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se