Nu går det att logga in och läsa sin journal via nätet

Från och med idag kan innevånare i Jämtland Härjedalen läsa sin journalinformation genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är ett steg i den digitala utvecklingen och en satsning för bättre distansoberoende vård.

– Att kunna läsa sin journal via nätet är lika självklart som att göra bankärenden, boka frisörtid eller sköta sin deklaration. Det ökar också tillgängligheten och invånarens möjlighet att vara delaktig i sin vård. Därför känns det bra att nu kunna erbjuda den här tjänsten, säger Andreas Silverdal, projektledare för införandet av Journal via nätet.

Från och med idag kan alltså jämtar och härjedalingar som är 16 år eller äldre läsa information ur sin journal genom att logga in via 1177 Vårdguidens E-tjänster.
– Det som krävs för att logga in och läsa sin journal är att man har en e-legitimation samt tillgång till dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling, förklarar Andreas Silverdal.

Journalinformationen som visas gäller besök som invånaren har gjort från och med 2018-01-15 och framåt. Man kan alltså inte läsa journalinformation från besök som man har gjort tidigare än det datumet. Journaler från folktandvården, hälsocentralernas psykosociala enheter, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och den psykiatriska slutenvården är inte tillgänglig att läsa, utifrån ett beslut som regionstyrelsen har fattat.

Om man har fått vård i annan del av landet, så kan man även läsa den journalinformation som det landstinget/regionen visar. Hur mycket information som visas varierar mellan de olika landstingen/regionerna.

För mer information:
Andreas Silverdal
Digital kommunikatör och projektledare för införandet av Journal via nätet
063-14 23 79 eller 076-142 30 79
andreas.silverdal@regionjh.se

Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster finns att läsa på:
https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Tema/E-tjanster


Text: Andreas Silverdal

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se