Nu införs skärpta råd i Jämtland Härjedalen

Smittskyddsläkaren i Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpta allmänna råd ska gälla från den 19 november. Syftet är att minska smittspridning av covid-19.

Besluten innebär i korthet att alla som vistas i Jämtlands län uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med samt att undvika alla resor som inte kan genomföras inom ramarna för rekommendationerna.

– Vi vill uppmana alla till ökad eftertanke när det gäller resor då det inte är resan i sig som riskerar att öka smittspridningen. Du får resa tillsammans med dem du bor med under förutsättning att det görs på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt, säger Micael Widerström som är smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden, men det är viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra och genast boka tid för provtagning.

– De skärpta råden som nu införs är anpassade efter hur läget ser ut här i länet. Tack vare omfattande provtagning och smittspårning har vi bra koll på utvecklingen men vår bedömning är att vi genom att skärpa råden kring detta kan få en positiv effekt när det kommer till att minska smittspridningen och vi hoppas att alla hjälper till genom att ta ansvar för detta, säger Micael Widerström.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter, som exempelvis butiker och idrottsanläggningar, i Jämtland kring hur de kan bidra till att göra det enklare för alla att följa råden. Exempel på detta är bland annat genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och uppmana till hemarbete om det är möjligt.

Mer information om råden och vad de innebär finns på www.1177.se/rjh/skarptarad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet gäller till och med 13 december 2020.

För mer information:
Micael Widerström, smittskyddsläkare, 070-680 83 05
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Sara Nilsson