Nu kan alla hälsocentraler erbjuda riktade hälsosamtal

Sedan oktober förra året har vissa hälsocentraler i Jämtland Härjedalen erbjudit så kallade riktade hälsosamtal till invånare. Det startade i liten skala för att utvärdera metoden, och efter vissa anpassningar kommer nu alla hälsocentraler erbjuda sådana samtal. Syftet är att främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och tidigt upptäcka sjukdom samt bidra till jämlik hälsa i befolkningen.

– Hjärt-kärlsjukdom är vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men nästan all sådan sjukdom och diabetes typ 2 kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. En som äter hälsosamt, inte röker, är måttligt fysiskt aktiv och har måttlig alkoholkonsumtion lever i snitt 14 år längre än en med ohälsosamma vanor. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete innebär till stor del att stödja förändringar, och hälsosamtalen ökar möjligheten att hjälpa individen i det, berättar Elisabeth Strömblad som är projektledare för införandet av riktade hälsosamtal i Region Jämtland Härjedalen, och fortsätter:

– Det finns en nationell modell för vad ett riktat hälsosamtal är, och flera regioner jobbar redan utifrån den. Men vi i Jämtland Härjedalen har också valt att vidareutveckla modellen, bland annat genom att erbjuda en webbenkät. Vi har också satt fokus på psykisk hälsa samt ger samtalsledarna utbildning i samisk kulturförståelse, att samtala med tolk och att samtala om våld i nära relationer. Därför fick några hälsocentraler vara först ut för att testa både den tekniska lösningen och arbetsprocessen.

I oktober 2021 började hälsocentralerna i Åre, Hallen, Järpen, Duved, Svenstavik, Stugun och Hede skicka erbjudande om hälsosamtal till vissa personer som fyllde 40, 50, 60 eller 70 år, och som tillhörde de hälsocentralerna.

– Utvärderingen visar att både invånare och samtalsledare är positiva till arbetssättet. Sam-talen är en viktig del i distriktssköterskornas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande folkhälsoarbete. Därför har vi satsat mycket på att skapa ett bra stödmaterial att utgå ifrån. Vi har också utbildat fler samtalsledare, bland annat i att hålla motiverande samtal, säger Britta Ahlin som är enhetschef för Brunflo hälsocentral och deltar i arbetsgruppen som jobbar med införandet av riktade hälsosamtal i Region Jämtland Härjedalen, och tillägger:

– Nu är vi redo att börja erbjuda samtalen på bred front i länet, men varje hälsocentral planerar själv in sina samtal. Inbjudan kommer gå till de som fyller 40, 50, 60 eller 70 år under året. Men det är inte säkert att du blir erbjuden ett samtal exakt när du fyller jämnt antal år, utan det kan bli både tidigare och senare under samma år.

Vad är ett riktat hälsosamtal?

Ett hälsosamtal består av tre delar: Först besöker man hälsocentralen för att ta prov som visar blodsocker och blodfettsnivåer. Sedan loggar man in på 1177.se och besvarar ett frågeformulär. Den som saknar e-legitimation får frågorna på papper. Sedan bokar man nytt besök på hälsocentralen. Då skapas en personlig hälsoprofil utifrån proverna och de egna svaren. Sedan enas samtalsledaren och individen om vilka förändringar hen kan göra för att förbättra sin hälsa.

Läs gärna mer på www.1177.se/jamtland-harjedalen/halsosamtal-rjh.

Riktade hälsosamtal införs utifrån ett beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

För mer information:
Elisabeth Strömblad, projektledare för riktade hälsosamtal, folkhälsoenheten,
072-451 48 12.

Britta Ahlin, enhetschef för Brunflo hälsocentral,
063-14 20 25.

Text: Linda Henriksson