Nu startar vaccinationer mot covid-19 och säsongsinfluensa

I Jämtland Härjedalen inleds vaccinationerna 23 oktober och olika grupper vaccineras i turordning.

Influensa och covid-19 orsakas av olika virus, men är båda mycket smittsamma. En stor del av de som vaccinerar sig slipper sjukdom helt eller får lindriga symtom.

Vaccination mot säsongsinfluensa ger ett ökat skydd mot årets influensavirus. Skyddet varar i 6–9 månader och varje år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa.

Även vaccinet mot covid-19 är uppdaterat i höst och anpassat till de undervarianter av omicron som cirkulerar i samhället nu.

– Influensavirus och covid-19 förändras ständigt genom att de muterar. Därför kan man drabbas många gånger under livet och det är också en anledning till att vi erbjuder återkommande vaccination, säger Mattias Skielta, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.

Vem bör vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa?

De med ökad risk att bli allvarligt sjuka eller som behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa. Vaccinering kommer att ske enligt följande turordning och pågå fram till och med vecka 51:

  • Med start 23 oktober erbjuds vaccination för 80 år och äldre samt för de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) samt de som har hemsjukvård.
  • Från 7 november: Personer 65 år eller äldre, de som tillhör någon av de rekommenderade grupperna och gravida efter graviditetsvecka 12.
  • Från 13 november: Personal som jobbar inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård.
  • Från 4 december: Övriga.
  • Efter vecka 51 erbjuds följande grupper fortsatt vaccination: Gravida och de som är under speciell medicinsk behandling

Vaccin mot pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera olika sjukdomar, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation eller hjärnhinneinflammation.

Pneumokockvaccin ger ett skydd mot de svåraste infektionerna orsakade av pneumokocker. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till samma grupper som för influensavaccin samt till rökare, svetsare och till personer med alkohol- eller drogmissbruk. Pneumokockvaccin rekommenderas inte till friska gravida.

– Region Jämtland Härjedalen erbjuder vaccination mot pneumokocker och många väljer att ta vaccinet i samband med höstvaccination. Om det gått mer än fem år sedan senaste vaccination mot pneumokocker så rekommenderas du att ta den igen, säger Mattias Skielta.

Vad kostar det?

Vaccinationen mot säsongsinfluensa, covid-19 och pneumokocker är alla kostnadsfri för dig som tillhör någon av de grupper som rekommenderas att vaccinera sig.

Kan jag ta flera vaccin samtidigt?

Personer över 18 år kan få vaccin mot både säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. För de som är under 18 år så måste det gå minst 7 dagar mellan vaccinationstillfällena.

Det går även att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker vid samma tillfälle, men det är inte rekommenderat att ta alla tre vaccinerna samtidigt.

Läs mer

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? - 1177

För mer information, kontakta:

Mattias Skielta
Chefläkare
Biträdande Smittskyddsläkare
Telefon: 063-15 48 97
E-post: mattias.skielta@regionjh.se
Östersunds sjukhus/ Staaren skïemtjegåetie
Region Jämtland Härjedalen/Jïemhten Herjedaelien Dajve