Nya ersättningsmodeller för vindkraft behövs skyndsamt

Ersättningen för vindkraft behöver omgående ses över för att klara den gröna omställningen; det budskapet lyfter region- och kommunpolitiker i Jämtland Härjedalen och Västernorrland fram i en gemensam skrivelse till regeringen.

– Västernorrland och Jämtland Härjedalen är en stor producent av vindkraftverk. En fjärdedel av den el som producerades från vindkraftverk i Sverige 2020 kommer från våra två regioner. Men nuvarande ersättningsnivåer är alldeles för låga, exempelvis i jämförelse med våra grannländer, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

Daniel Danielsson, ordförande i primärkommunala samverkansrådet i Jämtland Härjedalen, fortsätter:

– Ersättningssystemet behöver ses över så att berörda områden får en rimlig ersättning för de intrång som vindkraften innebär. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ta fram en ny ersättningsmodell.

Skrivelsen har skickats till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I skrivelsen lyfts vikten av stabilitet över tid och likvärdighet. Ersättningen bör ligga i paritet med Sveriges grannländer, inte minst utifrån dagens gemensamma elmarknad. Det behövs också en reglering så att inte enskilda bygdeföreningars förhandlingsförmåga blir det som avgör ersättningsnivåerna. Ersättningen måste innebära tillskott totalt sett, och inte enbart genom omfördelning av redan befintliga medel. Nivån bör också följa den generella prisutvecklingen eller indexeras så att värdet inte sjunker. Det skulle ge möjlighet för mer långsiktiga satsningar. All produktion behandlas likvärdigt, oavsett om den redan är byggd eller planeras. Bygder som redan byggt ut mycket vindkraft ska inte missgynnas för att de tidigt bidragit till en mer hållbar elproduktion.

– Jämtland Härjedalen och Västernorrland vill fortsätta vara en viktig del av den gröna omställningen, och ser fram emot att framgent vara en samtalspart i arbetet med det nya ersättningssystemet, säger Malin Bergman, ordförande regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalen avslutningsvis.

Elise Ryder Wikén, Daniel Danielsson och Malin Bergman har undertecknat skrivelsen tillsammans med Therese Kärngard (S) vice ordförande primärkommunala samverkansrådet Jämtland Härjedalen, samt Regionala samverkansrådet i Västernorrland genom Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland och Erik Lövgren (S), ordförande för Kommunförbundet Västernorrland.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, regionala utvecklingsnämndens ordförande i Region Jämtland Härjedalen, 070-649 64 04 eller elise.wiken@regionjh.se

Daniel Danielsson, ordförande primärkommunala samverkansrådet Jämtland Härjedalen, 070-625 53 52 eller daniel.danielsson@are.se

Malin Bergman, ordförande regionstyrelsen Region Jämtland Härjedalen,
073-039 36 59 eller malin.bergman@regionjh.se

Text: Åsa Hernerud/Linda Henriksson.